Göçle gelen ancak umduğunu bulamayan, evinin geçimini dahi sağlayamayan ailelerin en önemli durağı Kaymakamlık Bünyesinde görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıdır.

İlçemizde kurulu olan Gebze Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 1986 yılında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile, fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur.

Vakfımızın faaliyet alanlarına bakıldığında;

Doğruluk, eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı kalarak, muhtaç ve özürlü vatandaşlarımızın yakacak, yiyecek, giyecek, maddi yardım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin ihtiyaç duydukları maddi ve manevi destek sağlanmaktadır. Ramazan Ayı ve Dini Bayramlarda yoksul ailelere nakdi yardımlar yapılmakta; ayrıca iftar yemekleri tertip verilmektedir. Vakfımızca kendi kaynaklarından yapılan yardımlar yanında Başbakanlıkça S.Y.D.T. Fonu’ndan gönderilen nakdi yardımlar yoksul vatandaşlarımıza ulaştırılmakta ayrıca isteyen hayırseverler adına bağışları yoksullara dağıtılmaktadır. Doğal afetlerde zarara uğrayan, mahsur kalan vatandaşlarımıza derhal yardım ulaştırılmaktadır.

Vakfımız ayrıca, Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında, yoksul, dar gelirli ve eğitimsiz vatandaşların eğitim ve istihdam edilebilirliklerini sağlayacak projelere destek verebilmektedir. Bunun yanında mesleki becerisi olup kendi işini kuramayan vatandaşlara iş kurma, araç ve gereç desteğinde bulunabilmektedir.

2011 yılı Ocak Ayında , Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünden devralınan Genel Sağlık Sigortası işlemleri Tüm Türkiye’de bulunan Vakıflar sayesinde büyük bir başarıya imza atılarak 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştır.

2013 yılında İlçe Mal Müdürlüklerinden devralınan 2022 sayılı kanun kapsamında Yaşlı ve Özürlü aylıkları işlemleri yine aynı şekilde başarı ile yürütülmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kendi kaynaklarından yaptığı bu yardımlar yanında, Kurumun kendi girişimleri sonucu Sosyal Sorumluluk Projeleri üretmektedir.

Destek Veren bu firmalar sayesinde her yıl, 1000’er öğrenciye kışlık ve yazlık olmak üzere 2 kez giysi yardımı yapmaktadır.

Eğitim projeleri kapsamında 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı öncesi 41 okul boyatılmış, 3 okulun tadilat ve tamiratı yapılmış, aynı proje içersinde 1000 öğrenciye giysi yardımı yapılmıştır.

İlçede bulunan Kapalı Kadın cezaevinde bulunan kreşin aktif hale gelebilmesi için malzemeler temin edilmiş ve öğrencilere yine giysi yardımı yapılmıştır.

Muhtaç ailenin tespiti ve yardımların adaletli bir şekilde dağıtılmasında aracı olan kurumumuzda işleyiş ise şu şekilde olmaktadır.

Muhtaç durumda bulunan aile reisi Vakfımıza sadece kimliği ile müracaat edebilmektedir. Kendisine kişisel bilgilerini online öğrenebilmemize yarayacak sorgu izin formu imzalatılır ve aynı anda ortalama 5 dk. Lık bir zamanda beyanı alınır.

Sistem üzerinden adres, sosyal Güvence bilgisi, Vergi Mükellefiyeti, Tapu, ÇKS, araç bilgisi gibi benzer yaklaşık 25 kurumdan kişi ve ailesi adına bilgi alınabilmektedir. İlk muhtaçlık tespiti beyan üzerinden yapılır. Ve kişiye başvuru esnasında okunur.

Gün içinde başvurusu alınan ailenin dosyası hemen ertesi gün Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerinin programına alınır ve ailenin bire bir adresinde incelemesi yapılır.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlilerinin inceleme sonrası hazırladığı rapor ailenin dosyası ile birlikte Vakıf Müdürüne teslim edilir. Vakıf Müdürü raporu ve ailenin durumunu inceleyerek Vakıf Mütevelli Heyet Gündemine alır.

Vakıf Mütevelli Heyeti Kaymakam Başkanlığında, Belediye Başkanı, İlçe Müftüsü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Malmüdürü, İlçe Tarım Müdürü, Köy Muhtarı, Mahalle Muhtarı, İl Genel Meclisince seçilen 2 hayırsever ve Sivil Toplum Örgütlerinden 1 temsilciden oluşur ve her hafta Perşembe günü toplanır. Müracaat eden ve incelemesi yapılan ailelerin durumu değerlendirilir ve yardım için ortak karar alınır.

Yardım verilmesi uygun görülen kişilere yardım en hızlı şekilde ulaştırılır.

12 kişiden oluşan komisyon sayesinde karar verilen yardım uygulamalarında en hızlı vakıflardan biri olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır.

Aynı süreçlerle yılda ortalama 2000 civarında aileye 1 kez aile başına 1,5 ton kömür yardımı , yılda 2 kez nakdi yardım, yine yılda iki kez eğitim yardımı dağıtıldığı gibi Eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımlar, 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almak isteyen aileler, ve Genel sağlık sigortası işlemleri de Vakfımızca yürütülmektedir.

2012 yılında toplam 7645 aileye 8.201.361,14 TL. lik yardım yapılmıştır. Ortalama bir ailede 4 kişinin bulunduğu düşünüldüğünde 2012 yılında 30.580 muhtaç kişiye ulaşılmıştır.

Ayrıca yapılan Kurumsal Sosyal sorumluluk projeleriyle de aynı şekilde Vakıf ailemiz muhtaç vatandaşın yanında olmuştur.

Bunca aileye en hızlı şekilde ulaşan ekibimizin etkin, girişimci, işbirliğine önem veren, güçlü, sürekli kendini yenileyen ve uzmanlığa dayalı bir takım olması avantajımızdır.